Moravský rybářský svaz, z.s.| pobočný spolek HlukHistorie organizace

Vznik organizace: 1.1.1999, osamostatněním se od MO Uh.Hradiště.

Z dochovalých zápisů, vznikla původní organizace v šedesátých letech, oddělením od MO Uh.Ostroh. Po reorganizaci MRS v sedmdesátých letech, přešla MO Hluk jako místní skupina pod MO Uh. Hradiště. V tomto období došlo k zahájení demolice staré chaty na přehradě v Hluku, a k výstavbě svépomocí chaty nové. Do této doby vykonával předsedu Skupiny Hluk pan Trčka Antonín.

V roce 1998, na žádost většiny členské základny, byly zahájeny kroky k osamostatnění. Díky velkému úsilí a obětavosti členů MO Hluk - Ing. Vlk Stanislav, Vlk Miroslav, Trčka Antonín, Řiha Josef bylo možné ke konci roku 1998, vcelku bez problémů rozdělit majetek, členskou základnu a zahájit jednání z MRS Brno. Díky vstřícnosti MO Uh.Hradiště pod vedením p. Čaji a pochopení rady MRS, splněním podmínek osamostatnění ze strany MO Hluk, byla organizace MO Hluk č. 4699, k 1.1.1999 zaregistrována.

Od tohoto data pracuje organizace díky obětavému přístupu výboru a kladnému přístupu většiny členské základny samostatně.

Více napoví dosažené výsledky za toto tříleté období práce MO

 • vyčištění přehrady
 • dokončení stavby chaty MO na přehradě 2000
 • kolaudace chaty na přehradě 2000
 • úprava terénu kolem chaty 2001
 • vybudování letniho odpočinkového areálu za účelem zábav kolem chaty MO 2001
 • rekonstrukce chovného rybníku Podkova 2002
 • vybavení chaty MO nábytkem, kompletním zařízením pro ubytování cca 20 hostů, včetně soc.zařízení 2001
 • vybavení přehrady odpadkovými koši 2001
 • vybudování skladu krmiva pro násadové ryby 2000
 • oprava napouštěcího zařízení chovných rybníků 2001
 • úklid břehů a výřez náletových křovin na chov.rybnících 2002
 • produkce vlastního chovu ryb za toto období dosáhla téměř 90%, 2001
 • pořádání rybářských závodů jak pro mládež tak pro dospělé 2000-2002
 • pořádání rybářských plesů, tanečních zábav na Hlucké hody 2000-2002

Poděkování patří také většině členské základny - bez odpracovaných brigád by výsledky MO Hluk nemohly být tak vynikající.